Közösségi ellátás


A közösségi pszichiátriai gondozás a többször módosított 1993-as évi Szociális Ellátásokról és Szociális Szolgáltatásokról szóló Törvény által nevesített speciális alapellátási forma, mely a pszichés problémával élők otthonában nyújt segítséget. Intézményünkben folyt az ellátás modellkísérlete.


Részt vettünk az egykori Szociális és Családügyi Minisztérium által modellkísérleti program keretében szervezett pszichiátriai közösségi gondozó és koordinátor képzésen, a Központi Oktatási Program kidolgozásában és lektorálásában, a képzés monitorozásában és értékelésében. Képzéseket tartunk a közösségi pszichiátriai gondozás témakörében szociális szakemberek részére, illetve gyakran tartunk előadásokat is erről, valamint munka-rehabilitációs tevékenységünkről az országban megszervezett hasonló témájú konferenciákon.


A Szigony Alapítvány olyan innovatív szervezet, amely emberi erőforrás tekintetében rendelkezik a pszichiátriai betegek rehabilitációjához szükséges korszerű ismeretekkel, készségekkel, gyakorlattal és tapasztalattal.


Kiemelt szerepet szánunk a pszichiátriai betegek és mentális problémákkal küzdők társadalmi esélyegyenlőségének megteremtésére, a stigmatizáció és a társadalom tagjaiban (gyakran a szociális szakemberek körében is) észrevehető előítéletek csökkentésének.