Missziónk

Mi a Szigony Alapítványban és a Harmónia Klubban azért vagyunk, hogy befogadjuk, és átfogó segítséget nyújtsunk a pszichés problémákkal élőknek, emberi méltóságuk tiszteletben tartásával.
Hiszünk abban, hogy minden ember értékeket hordoz, és hogy feladatunk ezek kiteljesedését támogatni.
Meggyőződésünk, hogy a legjobb, amit másoknak adhatunk, ha lehetőséget biztosítunk képességeik fejlesztéséhez és kibontakoztatásához.
Célunk: a Közösségi Pszichiátria oktatása és bevezetése a szociális ellátásba; hogy elkötelezetten és felelőséggel hozzájáruljunk a hatékony megelőzéshez és rehabilitációhoz; hogy bekapcsolódjunk a szűkebb és tágabb lakókörnyezetbe.

Hívunk mindenkit, ismerjen meg bennünket és örüljünk együtt sikereinknek!

A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért olyan kiemelten közhasznú szervezet, amelynek munkatársai közösségi pszichiátriában jártas szakemberek, a pszichiátriai betegek és mentális problémákkal küzdők rehabilitációjának és reintegrációjának modell értékű programjait dolgozzák ki és valósítják meg. Az alapítvány műhelyt jelent a pszichiátriai problémákkal élők pszicho-szociális ellátásának reformjában, amelynek egy része szakértői tevékenységünk révén valósul meg.

A Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményét működteti a szociális törvény és annak végrehajtási rendeletében előírtaknak megfelelően, a Józsefvárosi Önkormányzattal kötött ellátási szerződés formájában. A pszichiátriai betegek nappali intézményei olyan klubok, amelyek feladata a klubtagok személyes szükségleteinek és céljainak felmérése és ezek alapján a klubtagokkal való egyetértésben egyénre szabott gondozási terv / klubprogram kidolgozása. A pszicho-szociális rehabilitáció lényege az ellátott személyes céljait akadályozó problémák felmérése, és ezek megoldására a klubtaggal közösen elkészített gondozási terv, vagy klubprogram megvalósítása. Ennek érdekében a klub készségfejlesztést nyújt az önellátás, az emberi kapcsolatok, a munka, valamint a szórakozás területén. Ez megvalósul egyéni, és a klubtagok igényei alapján tervezett csoportos tréningek keretében. A klubban nincsenek kötelező programok, programja az egyéni programok összessége. Az intézményünkben megfordult több mint 500 fő, közülük jelenleg is nyilvántartásban van 200 fő, akik azonban nem minden nap látogatják a nappali intézményt, hiszen feladatunk nem a pszichiátriai problémákkal küzdők begyűjtése, hanem a társadalmi beilleszkedést célzó egyéni szükségletek kielégítése.

Hisszük, hogy szolgáltatásaink nyitottsága és a valós szükségleteket figyelő, azok kielégítésére reagáló, valamint a hiteles információkat nyújtó, a társadalom tagjainak korrekt módon tájékoztató szervezeti működés útján csökkenthető a célcsoport kiszolgáltatottsága, és a szociális és egészségügyi rendszerre utaltsága.

Kapcsolódó letöltések:

2008 Közhasznúsági mérleg jelentés
Kozhasznusagi jelentes WORD formátumban .
Szakmai anyag PDF formátumban.
Szórólap PDF formátumban.
2012. Közhasznúsági beszámoló és mellékletei 

Lap tetejére.