Támogatás nyújtható

Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért kiemelten közhasznú szervezet

Bankszámlaszám: Budapest Bank, 10103104-74342600-00000006

Adószám: 18169531-1-42

Harmónia Klub

Józsefvárosi Nappali Intézmény

Szigony Alapítvány a Közösségi PszichiátriáértA Szigony Alapítvány bemutatása

Célja a krónikus pszichiátriai betegek pszicho-szociális támogatása, a közösségi pszichiátriai ellátás meghonosítása kapcsolódó szociális háttér-intézményekben, így a Nappali Klubokban, mentálhigénés szemléletmód terjesztése, szociális segítségnyújtás. Tevékenységünk alapja mindenfajta hátrányos megkülönböztetés, intolerancia és előítélet elutasítása. Az alapítvány munkatársai arra törekszenek, hogy megfelelő szakértelemmel segítsék klienseiket problémáik, konfliktusaik, kríziseik kezelésében és megoldásában.
A szolgáltatást igénybe vevők számára a közösségben integráltan kívánja biztosítani a lehető legtöbb pszicho-szociális és rehabilitációs támogatást a kliens természetes életterében, hozzátartozókra támaszkodva.
Az alapítvány jogi személy és mint civil szervezet rugalmasan működik.

Az alap ítvány kiemelten közhasznú szervezet:

Pszichiátriai Betegek Nappali Intézményét működtet a Józsefvárosi önkormányzattal kötött ellátási szerződés értelmében, valamint Pszichiátriai közösségi gondozást végez szintén a VIII. kerületben.

Az alapítvány céljai elérésében a következő tevékenységeket végzi:

Szociális tevékenység, elsősorban a pszichiátriai betegek nappali ellátása a közösségi pszichiátria módszerével szociális területen dolgozó szakemberek továbbképzése a közösségi ellátásra
Közösségi pszichiátriai rehabilitációs tevékenység
Hátrányos helyzetű csoportok esély egyenlőségének elősegítése
Emberi és állampolgári jogok védelme
Munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatásokKiket várunk?

Pszichés problémáik miatt perifériára kerülőket és hozzátartozóikat
Rokonokat
Munkatársakat
Munkaadókat
Civil szervezeteket
Érdekképviseleti szervezeteket


 


Lap tetejére.

Mi a Harmónia Klub?

A Harmónia klub azokért jött létre, akik pszichés problémáik miatt teljes körű reintegrációjukhoz szélesebb körű ellátást igényelnek. A nappali intézmény a saját otthonukban élő pszichiátriai betegségben szenvedők számára lehetőséget biztosít a napközbeni tartózkodásra, a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, készségfejlesztési tevékenységre, pszicho-szociális gondozásra.
A klubélet alapelve az öntevékenység és az önsegítés, a klubvezetésben a szakemberek mellett a klub-önkormányzat aktívan részt vesz.

A klubtagok és családtagjaik részére az otthoni ellátás biztosítása, amely elősegíti a megtartó-támogató családi, közösségi kapcsolatok megerősödését.

Kapcsolódó anyagok:

Harmónia Klub szórólap PDF formátumban.

 


Lap tetejére.